เตาย่าง Eton ไซด์กลาง 90CM 6-222-01-26

6-222-01-26
เตาย่าง Eton ไซด์กลาง 90cm