เตาขนมรังผึ้ง ระบบแก๊ส 6-222-01-15

เตาขนมรังผึ้ง ระบบแก๊ส 6-222-01-15
ขนาดขนม 4"x4"