เตาขนมครก ระบบแก๊ส 6-222-01-30

6-222-01-30
เตาขนมครก ระบบแก๊ส