เครื่องไสน้ำแข็ง 500W 6-095-01-05

เครื่องไสน้ำแข็ง 500W 6-085-01-05